Opstand - lezing door Cock Karssen

Zaterdag 20-10-2018 van 20:15 tot 21:00 - Evertshuis

In het nu zo rustige Bodegraven zijn in de loop der eeuwen diverse stevige protesten en opstanden geweest. Het begon al met de opstand van de Kaninefaten tegen de Romeinse overheersers. Late brak er grote ruzie uit tussen de Hoeken en de Kabeljauwen. Ook waren er protesten tegen de Franse overheersers. Maar ook binnen de gemeente waren er protesten tegen het nachtelijke bakken van de bakkers in 1907, tegen de rioolheffing in 1924, een aardappeloproer tijdens de Eerste Wereldoorlog, en protesten tegen de aanleg van Rijksweg 12 in 1934. In de jaren zestig van de vorige eeuw waren er grote bezwaren tegen de komst van filmster Brigitte Bardot en later tegen de skelterraces. Ook de aanleg van de 3e rijnbrug leverde veel protest op. Kort bio. Cock Karssen heeft zich al sinds 1972 verdiept in de historie van Bodegraven. Zij heeft daarbij veel gebruik gemaakt van de krantenarchieven van haar familie die een plaatselijke krant heeft uitgegeven van 1904 - 1974. Cock heeft in de loop van de jaren 15 historische boeken geschreven en 14 historische tijdschriften waar in ook veel foto's werden geplaatst. Ook schrijft zij al vele jaren historische verhalen voor de plaatselijke kranten.

  • Datum:2018-10-20
  • Tijd:van 20:15 tot 21:00
  • Locatie:Evertshuis Zaal 110